Algoritmen bedreigen banen in healthcare. Hoe anticipeert HR op deze radicale veranderingen?

Technologie verandert de arbeidsmarkt in sneltreinvaart. Ook in de gezondheidszorg leiden robotisering, big data en kunstmatige intelligentie tot een ingrijpende omwenteling op de werkvloer. Denk aan Google en talloze start-ups die nu al in healthcare actief zijn.

White paper: Koester personeel nu algoritmen banen in de zorg bedreigen

Meld je snel aan om deze post te lezen!

Zo voorkom je onbewuste discriminatie bij sollicitaties

Fel keert staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken zich tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat potentiële werknemers tijdens sollicitatieprocedures door een bedrijf worden gediscrimineerd kan volgens haar niet door de beugel.

Een huis voor talent

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een totaal andere aanpak: persoonlijke werving, versnelde selectie, tijd en geldbesparing, flexibele pools, mensen die met plezier voor je willen werken en hun talenten willen inzetten. Hoe word je als organisatie een huis voor talent?